ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიაუნის გამოცემები

ბიოინფორმატიკის საფუძვლები

ფასი:  
ISBN: 978-9941-18-091-0  
ავტორი: ძინ სუნი
ყდა: რბილი ყდა
ენა: ქართული
გამოცემის წელი: 2012
პუბლიკაციის ტიპი: წიგნი
გვერდები: 484


აღწერა

წიგნი ამომწურავ ინფორმაციას იძლევა ბიოინფორმატიკის შესახებ. მასში ახსნილია ბიოინფორმატიკის საფუძვლები, განხილულია ბიოლოგიური კვლევისათვის  აუცილებელი თანამედროვე კომპიუტერული საშუალებები და ბიოინფორმატიკის ძირითადი საკითხები: ბიოლოგიურ მონაცემთა ბაზა, თანმიმდევრობების გათანაბრება, გენებისა და პრომოტორების პროგნოზირება, მოლეკულური ფილოგენეზი, სტრუქტურული ბიოინფორმატიკა, გენომიკა და პროტეომიკა. მასში განხილულია სხვადასხვა კომპიუტერული მეთოდი და შედარებულია მათი  სუსტი და ძლიერი მხარეები. წიგნში კომპიუტერული ალგორითმების ტექნიკური დეტალები მინიმალური რაოდენობის მათემატიკური ფორმულებით არის ახსნილი, ამავე დროს, გამოყენებულია გრაფიკული ილუსტრაციები, რაც აადვილებს მოცემული ინფორმაციის აღქმას.
არსებული ლიტერატურისა და ბიოინფორმატიკის ძირითადი საკითხების   თანამედროვე და სიღრმისეული ანალიზის ეფექტური სინთეზის გამო, წიგნი ლაკონური და გასაგები სახელმძღვანელოა ბიოინფორმატიკის კურსისათვის, სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერების სტუდენტებისა და იმ მკვლევრებისათვის, რომელთაც სურვილი აქვთ, გააფრთოონ თავიანთი ცოდნა ბიოინფორმატიკის მიმართულებით.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები