ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ევროპის კოლეჯის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები

ახალი ამბები

ევროპის კოლეჯი აცხადებს მიღებას სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე 2020-21 აკადემიური წლისათვის.

ევროპის კოლეჯი წარმოდგენილია ორი კამპუსით ბრიუგესა და ვარშავაში; უნივერსიტეტში შემოთავაზებულია სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები ევროპის კვლევების მიმართულებებით. პროგრამებს შორისაა:

  • ევროპის ეკონომიკის კვლევების სამაგისტრო პროგრამა;
  • ევროკავშირის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის კვლევების სამაგისტრო პროგრამა;
  • ევროპული სამართლის სამაგისტრო პროგრამა (LLM);
  • ევროპული პოლიტიკისა და მართვის სამაგისტრო პროგრამა.

ევროპის კოლეჯი დაინტერესებულ სტუდენტებს სთავაზობს რამდენიმე სასტიპენდიო პროგრამას, რომელთა შესახებაც ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://www.coleurope.eu/admission/scholarships

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2020 წლის 15 იანვარი.

დეტალური ინფორმაცია ევროპის კოლეჯის შესახებ იხილეთ ბმულზე: https://www.coleurope.eu/

ბანერები