ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფინანსური სამსახური

ფინანსური სამსახური

ფინანსური სამსახური უზრუნველყოფს ფინანსური დოკუმენტაციის წარმოებას, ახორციელებს საბიუჯეტო და საბუღალტრო ოპერაციებს.
ძირითადი ფუნქციები:

  • უნივერსიტეტის ბიუჯეტირების პროცესის კონტროლი
  • საბუღალტრო ოპერაციების მართვის კონტროლი
  • ბიუჯეტის გეგმასა და თანხის ფაქტობრივ ხარჯვას შორის შესაბამისობის კონტროლი.ბანერები