ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პოლონეთის მთავრობის სტიპენდიები

პოლონეთის მთავრობის სტიპენდიები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხორციელდება მობილობა პოლონეთში, სილეზიის უნივერსიტეტში.

ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყოველწლიურად აგზავნის პოლონეთში ბაკალავრიატის საფეხურის იმ სტუდენტებს, რომლებმაც  წარმატებით ჩააბარეს უნივერსიტეტის შიდა პოლონური ენის გამოცდა. მათ შესაძლებლობა ეძლევათ, პოლონური ენისა და კულტურის ცოდნის დახვეწის მიზნით, ერთი სემესტრის განმავლობაში ისწავლონ სილეზიის უნივერსიტეტში.

ბანერები