ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობა

აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის მობილობა

ვარშავის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, პოლონეთი
საბუთების წარდგენის ბოლო ვადა: 6 აგვისტო, 2017

ვარშავის ეკონომიკური სკოლა, პოლონეთი
საბუთების წარდგენის ბოლო ვადა: 25 ივნისი, 2017

ბანერები