ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ახალი ამბები
HUMERIA - კონკურსზე რეგისტრაციის ვადების ცვლილება
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
კონკურსი ერაზმუს მუნდუსის პროექტ HUMERIA-ს ფარგლებში
24 სექტემბერი, 2015
ELECTRA - კონკურსზე რეგისტრაციის ვადების ცვლილება
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
ELECTRA კონკურსზე რეგისტრაციის ვადების ცვლილება
სტიპენდიები და გაცვლითი პროგრამები
კონკურსი - ერაზმუს მუნდუსის გაცვლითი პროექტი ELECTRA
კონკურსები
კონკურსი - ერაზმუს მუნდუსის გაცვლითი პროგრამა ELECTRA
კონკურსები
კონკურსი - ერაზმუს მუნდუსის გაცვლითი პროგრამა ALRAKIS II
კონკურსები
კონკურსი - ერაზმუს მუნდუსის გაცვლითი პროგრამა EMINENCE და EMINENCE II
განცხადებები
კონკურსი - ერაზმუს მუნდუსის გაცვლითი პროგრამა IANUS II
კონკურსები
კონკურსი - ერაზმუს მუნდუსის გაცვლითი პროგრამა EMBER
განცხადებები
კონკურსი - ერაზმუს მუნდუსის გაცვლითი პროგრამა MEDEA
განცხადებები
კონკურსი - ერაზმუს მუნდუსის გაცვლითი პროგრამა HERMES
ბანერები