ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროექტები

პროექტები

ALRAKIS - დაფინანსდა 2011 წელს. 

კოორდინატორი - გოტინგენის უნივერსიტეტი (გერმანია) 
თანაკოორდინატორი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)

სულ განხორციელდა 166 მობილობა: 50 - საბაკალავრო საფეხურზე, 40 - სამაგისტროზე, 19 - პოსტსადოქტოროზე, 32 - სადოქტოროზე და 20 - აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისათვის. 

ALRAKIS-ის ფარგლებში, საქართველოდან განხორციელდა 59 მობილობა, მათ შორის 20 -  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან.   

პროექტში ჩართული ევროპული უნივერსიტეტები:
1. გიოტინგენის გეორგ-აუგუსტუსის უნივერსიტეტი, გერმანია - კოორდინატორი
2. ვარშავის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, პოლონეთი
3. ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი
4. სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი, ესპანეთი
5. გრაცის უნივერსიტეტი, ავსტრია
6. ტუშას უნივერსიტეტი, იტალია 
7. ლუვენის კათოლიკური უნივერსიტეტი, ბელგია
8. სტოკჰოლმის სამეფო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, შვედეთი

ALRAKIS II - დაფინანსდა 2012 წელს. 

კოორდინატორი - გოტინგენის უნივერსიტეტი (გერმანია)
თანაკოორდინატორი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)

სულ დაგეგმილია 260 მობილობა: 72 - საბაკალავრო საფეხურზე, 52 - სამაგისტროზე, 52 - პოსტსადოქტოროზე, 32 - სადოქტოროზე და 30 - აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისთვის. 

პროექტში ჩართულია შემდეგი ევროპული უნივერსიტეტები:

1. გიოტინგენის გეორგ-აუგუსტუსის უნივერსიტეტი, გერმანია - კოორდინატორი
2. ვარშავის სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, პოლონეთი
3. ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი
4. სანტიაგო დე კომპოსტელას უნივერსიტეტი, ესპანეთი
5. პარიზის ვალ-დე-მარის უნივერსიტეტი, საფრანგეთი
6. ტუშას უნივერსიტეტი, იტალია 
7. გრონინგენის უნივერსიტეტი, ნიდერლანდები
8. მასარიკის უნივერსიტეტი, ჩეხეთის რესპუბლიკა

ELECTRA - დაფინანსდა 2012 წელს.

კოორდინატორი – ოლდენბურგის უნივერსიტეტი (გერმანია) 
თანაკოორდინატორი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)

სულ დაგეგმილია 248 მობილობა: 71 - საბაკალავრო საფეხურზე, 56 - სამაგისტროზე, 53 - პოსტსადოქტოროზე, 31 - სადოქტოროზე და 38 - აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისთვის. 

პროექტში მონწილე ევროპული უნივერსიტეტები:
1. ოლდენბურგის უნივერსიტეტი, გერმანია - კოორდინატორი
2. ოულუს უნივერსიტეტი, ფინეთი
3. ვალენსიის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, ესპანეთი
4. ლიმერიკის უნივერსიტეტი, ირლანდია
5. კრაკოვის იაგელონიის უნივერსიტეტი, პოლონეთი
6. ტურინის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, იტალია
7. მინოს უნივერსიტეტი, პორტუგალია
8. ქიმიური ტექნოლოგიებისა და მეტალურგიის უნივერსიტეტი, ბულგარეთი

MID - დაფინანსდა 2012 წელს.

კოორდინატორი - ტურკუს უნივერსიტეტი (ფინეთი)
თანაკოორდინატორი - ლვოვის ეროვნული უნივერსიტეტი (უკრაინა)

სულ დაგეგმილია 220 მობილობა: 55 - საბაკალავრო საფეხურზე, 54 - სამაგისტროზე, 48 - პოსტსადოქტოროზე, 27 - სადოქტოროზე და 36 - აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისთვის. 

პროექტში ჩართულია შემდეგი ევროპული უნივერსიტეტები:
1. ტურკუს უნივერსიტეტი, ფინეთი - კოორდინატორი
2. სალონიკის არისტოტელეს უნივერსიტეტი, საბერძნეთი
3. ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი, გერმანია
4. ალგარვეს უნივერსიტეტი, პორტუგალია
5. ბოლონიის უნივერსიტეტი, იტალია
6. ბორდოს უნივერსიტეტი 1, საფრანგეთი
7. დეუსთოს უნივერსიტეტი, ესპანეთი
8. ვილნიუსის უნივერსიტეტი, ლიტვა
9. ვარშავის ეკონომიკური სკოლა, პოლონეთი

EUROEAST - დაფინანსდა 2012 წელს.

კოორდინატორი - ტურინის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი (იტალია)
თანაკოორდინატორი - კიევის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი (უკრაინა)

სულ დაგეგმილია 258 მობილობა: 66 - საბაკალავრო საფეხურზე, 58 - სამაგისტროზე, 63 - პოსტსადოქტოროზე, 25 - სადოქტოროზე და 46 - აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისთვის. 

პროექტში მონაწილეობენ შემდეგი ევროპული უნივერსიტეტები:
1. ტურინის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, იტალია - კოორდინატორი
2. აალტოს უნივერსიტეტი, ფინეთი
3. ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტი, პოლონეთი
4. ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი, გერმანია
5. უმაღლესი ტექნიკური სკოლა, პორტუგალია
6. გენტის უნივერსიტეტი, ბელგია
7. ვალენსიის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, ესპანეთი
8. მონპელიეს უნივერსიტეტი 2, საფრანგეთი

HUMERIA - დაფინანსდა 2013 წელს.

კოორდინატორი – ტალინის უნივერსიტეტი (ესტონეთი), 
თანაკოორდინატორი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო).

სულ დაგეგმილია 200 მობილობა: 57 საბაკალავრო საფეხურზე, 47 - სამაგისტროზე, 19 - პოსტსადოქტოროზე, 37 - სადოქტოროზე და 40 - აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალისთვის. 

პროექტში მონაწილეობენ შემდეგი ევროპული უნივერსიტეტები:
1. ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი
2. ბრატისლავას საშემსრულებლო ხელოვნების აკადემია, სლოვაკეთი
3. ბაბეშ-ბოიაის უნივერსიტეტი, რუმინეთი
4. გრონინგენის უნივერსიტეტი, ნიდერლანდები
5. ლუნდის უნივერსიტეტი, შვედეთი
6. მასარიკის უნივერსიტეტი, ჩეხეთი
7. ტუშას უნივერსიტეტი, იტალია
8. იასის ხელოვნების უნივერსიტეტი, რუმინეთი

ბანერები