ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

BASERCAN+

Basercan

ბალტიის ზღვის რეგიონი - კავკასიის ქსელი (BASERCAN) წარმოადგენს ფინეთის, საქართველოსა და ბელარუსიის უმაღლეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობის პროგრამას.

ამ ქსელის მიზანია, გაზარდოს სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლების მობილობა, ასევე გააძლიეროს უმაღლესი საგანმანათლებლო თანამშრომლობა ფინეთის, საქართველოსა და ბელარუსიის უნივერსიტეტებს შორის.

ქსელის აქტივობები გულისხმობს:

  • გაცლით პროგრამას სტუდენტებისთვის;
  • გაცვლით პროგრამას პროფესორ-მასწავლებლებისთვის;

პარტნიორები:

  • ალექსანტერის ინსტიტუტი, ჰელსინკის უნივერსიტეტი (პროექტის კოორდინატორი)
  • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
  • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)
  • ბელარუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბელარუსი)
  • გროდნოს იანკა კუპალას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბელარუსი)
ბანერები