ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გაცვლითი პროგრამები

გაცვლითი პროგრამები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყველა საფეხურის სტუდენტებისათვის ახორციელებს სრულად დაფინანსებულ გაცვლით პროექტებს ერაზმუს მუნდუსის (Erasmus Mundus) პროგრამის ფარგლებში ევროკავშირის 50 უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. ასევე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი სთავაზობს სტუდენტებს პოლონეთის მთავრობის მიერ სრულად დაფინანსებულ მობილობას სილეზიის უნივერსიტეტში და გაცვლით პროგრამას ალექსანტერის ინსტიტუტში (ჰელსინკის უნივერსიტეტი, ფინეთი) საერთაშორისო პროექტის 'BASERCAN+' ფარგლებში.

ბანერები