ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ტრენინგების სერია: ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები

ღონისძიებები

2016 წლის 21, 22 და 24 ნოემბერს, 18:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E207 აუდიტორიაში, ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისის ორგანიზებით, ილიაუნის თანამშრომლებისა და სტუდენტებისთვის გაიმართება ტრენინგების სერია: „ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები“.

ტრენინგების მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები. მონაწილეთა მაქსიმალური რაოდენობაა 30. ტრენინგებში მონაწილეობის მსურველები, გთხოვთ, დარეგისტრირდეთ ბმულზე.

განრიგი

დრო: 21, ნოემბერი, 18:00 საათი

სახელწოდება: „ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები“

ტრენერი: ეკა ლეფსვერიძე - PhD; TCO-ს დირექტორი

თემატიკა:

 • ილიაუნის ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისის წარდგენა;
 • რა არის გამოგონება და რა ინოვაცია (Invention vs. innovation)?
 • ინოვაციების შექმნაზე მოქმედი ფაქტორები;
 • ინოვაციური ეკოსისტემა;
 • ახალი ტექნოლოგიის განდობის ფორმა;
 • ლეონარდო დავინჩის შვიდი წესი;
 • თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები.

დრო: 22, ნოემბერი, 18:00 საათი

სახელწოდება: „ინოვაციური მეწარმეობა“

ტრენერი: თათია ბრეგვაძე - TCO-ს ადმინისტრაციის ასისტენტი

თემატიკა:

 • მეწარმეობის სახეობები;
 • წარმატებული მეწარმის 11 ნიშანი;
 • სტარტაპის ფორმაცია;
 • სტარტაპის ჩამოყალიბების პროცესი;
 • შეთავაზების ხუთი ძირითადი ღირებულება;
 • წამყვანი კომპანიების პირველადი და მეორეული ღირებულებები;
 • კონკურენტული უპირატესობის პოტენციური წყაროები;
 • მდგრადი კონკურენტულ უპირატესობა;
 • მდგრადი კონკურენტუნარიანობის ათი ძირითადი სახეობა;
 • პროდუქტის განმარტება, დიზაინი, დაგეგმვა და მიწოდება;
 • მომხმარებლის შეძენის ღირებულება. მდგრადი ბიზნესმოდელის ჩამოყალიბება;
 • რა არის ბიზნეს მოდელი?
 • „მიკრო“ ბიზნესმოდელები;
 • გაყიდვების და დისტრიბუციის გეგმა;
 • ბიზნესის გაფართოება;
 • ბიზნესგეგმის პრეზენტაცია (pitching).

დრო: 24, ნოემბერი, 18:00 საათი

სახელწოდება: „ინტელექტუალური საკუთრება და მისი დაცვის ღონისძიებები“

ტრენერი: თეონა ბებია - TCO-ს პატენტისა და ლიცენზირების სპეციალისტი

თემატიკა:

 • ინტელექტუალური საკუთრება და გამომგონებელი;
 • პატენტის არსი და დაცული ობიექტები;
 • პატენტის მოქმედების ფარგლები;
 • პატენტუნარიანი ობიექტები;
 • პატენტზე უფლებების გადაცემა-ლიცენზია;
 • საავტორო უფლებები და დაცული ობიექტები;
 • საავტორო უფლებების მოქმედების ფარგლები.

 

ბანერები