ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

წარმომადგენლობითი საბჭო

წარმომადგენლობითი საბჭო

სახელი და გვარი    წარმომადგენლობა ფაკულტეტებიდან

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის წარმომადგენლები
თევზაძე მაია 
ლადარია ნოდარ  
ჯაფარიძე დიმიტრი - (წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი)  
მაისურაძე გიორგი  
ჯგერენაია ემზარ  
მერაბიშვილი ნინო

ბიზნესის სკოლის წარმომადგენლები
ჩხიკვიშვილი მარინე 
აბაშიშვილი გიორგი 
რუხაძე ივანე  
პაპიაშვილი ნინო  

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის წარმომადგენლები

ჯავახიშვილი გიორგი 
ლეფსვერიძე ეკა
კოპალიანი ნათია 
კუპატაძე ია  
არჩუაძე მარიამი  

სამართლის სკოლის წარმომადგენლები 

მელაძე გიორგი  
რამიშვილი ლევან 
გუჯეჯიანი თეონა

 
წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრობასთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდება. 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები