ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

აკადემიური საბჭო

გიგა ზედანია  - რექტორი

წარმომადგენლობა ფაკულტეტებიდან:

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის წარმომადგენლები
ემზარ ჯგერენაია
თინათინ ჭინჭარაული

ბიზნესის სკოლის წარმომადგენლები
მაია როგავა
სოფიო ლებანიძე

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის წარმომადგენლები 
გიორგი ხიმშიაშვილი
ნიკოლოზ ონიანი

სამართლის სკოლის წარმომადგენლები 
კონსტანტინე ვარძელაშვილი
თამარ გურჩიანი 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები