ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

E,F,G,H,S კორპუსები

E,F,G,H,S კორპუსები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის E,F,G,H, S კორპუსების ადგილმდებარეობა. 

ბანერები