ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

A,B,C,D კორპუსები

A,B,C,D კორპუსები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის A,B,C,D კორპუსების ადგილმდებარეობა. 

ბანერები