ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საერთაშორისო კონფერენცია - Scalling and Governance-2010: Towards a New Knowledge for Scale Sensitive Governance of Complex Systems

10-12 ნოემბერს ნიდერლანდების სამეფოში, საუნივერსიტეტო ქალაქ ვაჰენინგენში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია - Scalling and Governance-2010: Towards a New Knowledge for Scale Sensitive Governance of Complex Systems, სადაც წაკითხულ იქნა მოხსენება: „High-Mountainous Pastures Soil Inhabitants: Biodiversity and Ttrophic Structure“. ამავე კონფერენციის ფარგლებში შედგა დოქტორების სამუშაო შეხვედრა სადაც მზია კოხიას მიერ წარდგენილი იყო მოხსენება - Soil Invertebrates’ Role and Value in High-Mountain Pastures Improvement. სამუშაო შეხვედრაზე განხილული იყო ქვეყნის გარემოსდაცვით პროცესებში მთავრობისა და ხელისუფლების სხავდასხვა დონეზე ჩართულობის საკითხები, სოციო-ეკონომიკური და ეკოლოგიური პრობლემების ურთიერთდამოკიდებულებისა და ურთიერთქმედების საკითხები,  საშუალებები და მეთოდები.

ბანერები