ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

მრჩეველთა კომიტეტის 16-ე შეხვედრა

2010 წლის 3-6 მაისს ბონში (გერმანია) ჩატარდა „ხელფრთიანთა ევროპული პოპულაციების კონსერვაციის შესახებ შეთანხმების“ (EUROBATS) მრჩეველთა კომიტეტის 16-ე შეხვედრა, რომლის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო ზოოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელმა ი. ნატრაძემ.

ბანერები