ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

კარტოფილის საშიში ნემატოდური დაავადებები

2011 წელს ნემატოლოგიის ლაბორატორიაში დასრულდება თემა სახელწოდებით "კარტოფილის საშიში ნემატოდური დაავადებები სამცხე-ჯავახეთის მაღალმთიან რაიონებში (ნემატოდური მოსახლეობის ბიომრავალფეროვნება, პათოგენური სახეობების გავრცელება)", რომელიც დაფინანსებულია ეროვნული სამეცინერო ფონდის მიერ (გრანტი 1-2/20). ამასთან დაკავშირებით  თემის შემსრულებლებმა გამოსცეს საინფორმაციო ბუკლეტი  "კარტოფილის საშიში ნემატოდური დაავადებები".

ბანერები