ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ესტონეთის ორნითოლოგიური საზოგადოების 2010 წლის საანგარიშო კონფერენცია

2010 წლის 28 ოქტომბერს ქ. ტალინში (ესტონეთი) ჩატარდა ესტონეთის ორნითოლოგიური საზოგადოების 2010 წლის საანგარიშო კონფერენცია, რომლის სლოგანი იყო „ღაჟო - 2010 წლის ფრინველი”. კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღო ზოოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელმა ალექსანდრე აბულაძემ.

ბანერები