ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

1 სამუშაო შეხვედრა „Research and Monitoring for and with Raptors in Europe“

2010 წლის 6-10 ოქტომბერს სიცილიაში (Zingaro Nature Reserve, Scopello, Castellammare del Golfo) ჩატარდა 1 სამუშაო შეხვედრა „Research and Monitoring for and with Raptors in Europe“ (EURAPMON)
მასში მონაწილეობა მიიღო ზოოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელმა ალექსანდრე აბულაძემ, რომელმაც წაიკითხა მოხსენება:
”The changes in species‘ composition and numbers of Birds of Prey in Georgia in 1975-2010”

ბანერები