ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

16 მაისი, 2011
„მაღალმთიანი საძოვრების რეაბილიტაციისათვის: ნიადაგების მაკროფაუნა და ბიომრავალფეროვნება“
24 მარტი, 2011
კარტოფილის საშიში ნემატოდური დაავადებები
25 ნოემბერი, 2010
1 სამუშაო შეხვედრა „Research and Monitoring for and with Raptors in Europe“
25 ნოემბერი, 2010
ესტონეთის ორნითოლოგიური საზოგადოების 2010 წლის საანგარიშო კონფერენცია
25 ნოემბერი, 2010
ორნითოლოგთა შეხვედრა
24 ნოემბერი, 2010
აზია-წყნარი ოკეანიის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია - ICBEE 2010
24 ნოემბერი, 2010
საერთაშორისო კონფერენცია ”მაღალმთიანი ნიადაგების ბიომრავალფეროვნება”
24 ნოემბერი, 2010
საერთაშორისო კონფერენცია - Scalling and Governance-2010: Towards a New Knowledge for Scale Sensitive Governance of Complex Systems
6 ოქტომბერი, 2010
საერთაშორისო კონფერენცია
15 ივნისი, 2010
ასისტენტ-პროფესორი ბელა ჯაფოშვილი გაემგზავრა Abo Akademi University-ში
8 ივნისი, 2010
ზოოლოგიის ინსტიტუტის კონფერენციის განცხადება
25 მაისი, 2010
მრჩეველთა კომიტეტის 16-ე შეხვედრა
ბანერები