ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

 სოსო ჭაუჭიძის მოხსენება: NEP-ის დროინდელი რუსეთის, როგორც „გარდამავალი საზოგადოების“, სტრუქტურული გარდაქმნები
ღონისძიებები
10 ივნისი, 2015
სოსო ჭაუჭიძის მოხსენება: NEP-ის დროინდელი რუსეთის, როგორც „გარდამავალი საზოგადოების“, სტრუქტურული გარდაქმნები
მარინე ტარასაშვილის საჯარო ლექცია: ”მწვანე სახლი” - ფსიქოანალიტიკური სივრცე ბავშვებისათვის. თეორიული წანამძღვრებისა და შედეგების მიმოხილვა
ღონისძიებები
3 ივნისი, 2015
მარინე ტარასაშვილის საჯარო ლექცია: ”მწვანე სახლი” - ფსიქოანალიტიკური სივრცე ბავშვებისათვის. თეორიული წანამძღვრებისა და შედეგების ...
სტუდენტური ვორკშოპი „ესთეტიკა და პოლიტიკა“
ღონისძიებები
23 მაისი, 2015
სტუდენტური ვორკშოპი „ესთეტიკა და პოლიტიკა“
პროფესორ თეო კობუშის საჯარო ლექციები
ღონისძიებები
11 მაისი, 2015
პროფესორ თეო კობუშის საჯარო ლექციები
გიორგი მაისურაძის საჯარო ლექცია: რელიგია, როგორც ნევროზი - ზიგმუნდ ფროიდი და რელიგიის ფსიქოანალიტიკური კრიტიკა
ღონისძიებები
6 მაისი, 2015
გიორგი მაისურაძის საჯარო ლექცია: რელიგია, როგორც ნევროზი - ზიგმუნდ ფროიდი და რელიგიის ფსიქოანალიტიკური კრიტიკა
  რეზო კორინთელის საჯარო ლექცია - ფსიქოანალიზი, ფსიქოთერაპია და ნეირომეცნიერება
ღონისძიებები
29 აპრილი, 2015
რეზო კორინთელის საჯარო ლექცია - ფსიქოანალიზი, ფსიქოთერაპია და ნეირომეცნიერება
გიგა ბრეგვაძის საჯარო ლექცია: „ლენინიზმი: თეორია და ტაქტიკა“
ღონისძიებები
22 აპრილი, 2015
გიგა ბრეგვაძის საჯარო ლექცია: „ლენინიზმი: თეორია და ტაქტიკა“
დრ. ზაალ ანდრონიკაშვილის ლექცია-სემინარები
ღონისძიებები
20 აპრილი, 2015
დრ. ზაალ ანდრონიკაშვილის ლექცია-სემინარები
ბანერები