ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თანამშრომლები

სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის თანამშრომლები

პროფესორი, დოქტორი თამარ ცოფურაშვილი – სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი

პროფესორი, დოქტორი ზურაბ ჭიაბერაშვილი

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი მაკა ლაშხია

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი ნინო როდონაია

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი თამარ ცხადაძე

დოქტორი დოდო ლაბუჩიძე

დოქტორი ნინო ფიფია

დოქტორი გიორგი ხეოშვილი

დოქტორი მერი ცუცქირიძე

დოქტორი ზეინაბ სარია

დოქტორი მაია რაფავა

დოქტორანტი თათია კეკელია

მაგისტრი თამაზ თოხაძე

მაგისტრი ბაქარ ბაიდაშვილი

მაგისტრი ანა ლომაძე – სამეცნიერო გამოცემების კურატორი

მაგისტრანტი ვახტანგ ქარელი – სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორის თანაშემწე

 

ბანერები