ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ფილოსოფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია „ნეოპლატონიზმი და არისტოტელიზმი აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქრისტიანოში“

ღონისძიებები

17-18 ივნისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის A101 აუდიტორიაში ილიაუნის სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი მასპინძლობს კონფერენციას თემაზე: „ნეოპლატონიზმი და არისტოტელიზმი აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქრისტიანოში“. 

კონფერენციას გახსნის დადამწრეთ მიესალმება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი პროფ. გიგა ზედანია, ასევე ფრიბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი ტიციანა სუარეს-ნანი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი თამარ ცოფურაშვილი.

დრო: 17 ივნისი, 09:45 საათი; 18 ივნისი, 10:00 საათი

ადგილმდებარეობა: A101 აუდიტორია (ი. ჭავჭავაძის გამზ. N32), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასწრება თავისუფალია.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები