ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამეცნიერო კონფერენცია “არჩევნები და საარჩევნო კამპანია საქართველოში”

2011 წლის 30 ივნისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტში ჩატარდა სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე “არჩევნები და საარჩევნო კამპანია საქართველოში”. Mკონფერენციაში მონაწილეობდნენ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომლები და სხვა მკვლევრები. მომხსენებლებმა  განიხილეს საქართველოში ჩატარებული არჩევნების და საარჩევნო კამპანიის სხვადასხვა საკითხები.

სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა

მომხსენებლები :

მალხაზ მაცაბერიძე
“სოციალისტური პარტიების საარჩევნო პლატფორმები საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევნების (1919წ.) დროს”


ლიკა თეთრაძე
“პოლიტიკური პარტიების ვებ-გვერდები  2010 წლის  ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში”

ირინა ჭუმბურიძე
”საარჩევნო კამპანიაში პოპულარული ადამიანების (მსახიობები, მომღერლები, მწერლები, სპორტსმენები) ჩართვა:  საქართველოს 2003 წლის საპარლამენტო არჩევნები”

დავით მიროტაძე 
“საქართველოს ელექტორალური სისტემის ევოლუცია 1990-2000 წწ.”

გიორგი მელიქიძე 
“პოლიტიკური კონსალტინგი საქართველოში: ისტორიული გმოცდილება და არსებული ვითარება”

თემურ ქარელი
“პოლიტიკური მარკეტინგის თავისებურებები საქართველოში”

მანანა დარჩაშვილი
“1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი საქართველოში”

ალა ბიბილაშვილი
“არჩევნები საქართველოში დემოკრატიული პროცესების განვითარების კონტექსტში”

მიხეილ შავთვალაძე
“საარჩევნო სისტემის რეფორმა საქართველოში”.

 

 

ბანერები