ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმდინარე კვლევები

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის მიმდინარე კვლევითი პროექტები

 1. აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის: ირანელი და ფრანგი ავტორები მე-19 საუკუნის საქართველოს შესახებ
 2. თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთი (ელექტრონული ჟურნალი)
 3. თურქულ-ქართული ენობრივი ურთიერთობების ასპექტები და ლიტერატურული კვლევები
 4. ბიზანტია-საქართველოს ურთიერთობები
 5. საქართველოს ურთიერთობები ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან შუა საუკუნეებსა და ადრეულ ახალ დროში
 6. ინგლისურ-ქართულ-რუსულ-სპარსული ეკონომიკური ლექსიკონი
 7. ეგრისის სამეფოში მოსახლე პონტოსპირელ ტომთა ეთნიკური ვინაობა
 8. საქართველოს ძველი არამეული წარწერების კორპუსი” (ლინგვისტურ-პალეოგრაფიული კვლევა)
 9. სპარსული ენის საფუძვლების ფუნდამენტური ძეგლები და წყაროები (გაგრძელება) (დიდი აკადემიური სპარსულ-ქართული ლექსიკონის ძირითადი დასრულებული ბაზის განახლება-გამდიდრების დასკვნითი პერიოდი შესაბამისი ნაშრომებით, წყაროებით და სხვა ძეგლებით)
 10. სემიტური ფილოლოგიის ზოგიერთი საკითხი საქარ¬თვე¬ლოს კულტურულ-ისტორიულ პრობლემათა კონტექსტში
 11. ქართულ-ირანული ურთიერთობები (ისტორია, პოლიტიკა, კულტურა, მეცნიერება)
 12. ლინგვისტურ ტერმინთა ქართულ-ინგლისური ანოტირებული ლექსიკონი
 13. ქურთები და ეზიდები რუსეთის იმპერიის, საბჭოთა კავშირისა და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მოსახლეობის აღწერაში
 14. სამეცნიერო ჟურნალი „ქართველოლოგია"
ბანერები