ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

29 ოქტომბერი, 2012
მცენარეთა ახალი სახეობები
29 ოქტომბერი, 2012
სტუდენტების საერთაშორისო ბოტანიკური პრაქტიკა საქართველოში
26 ნოემბერი, 2010
ეკოლოგიის ინსტიტუტი სთავაზობს პირველი კურსის სტუდენტებს ასარჩევად ორ სამაგისტრო თემას
15 სექტემბერი, 2010
საველე პრაქტიკა ეკოლოგიის სპეციალობის მაგისტრანტებისათვის ცხოველთა მონიტორინგის კურსის ფარგლებში
5 აგვისტო, 2010
პროექტით: ”მაღალმთის ბიომრავალფეროვნება კავკასიაში და მისი ფუნქციური მნიშვნელობა”
23 ივლისი, 2010
კონფერენცია თემაზე: „ მაღალმთის ბიომრავალფეროვნების ფუნქციური მნიშვნელობა“
19 ივლისი, 2010
საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში გარემოში მიმდინარე და სოციალურ პროცესებს შორის არსებული მრავლობითი ურთიერთკავშირების ანალიზი
16 ივლისი, 2010
ჩატარდა ექსპედიცია მესხეთსა და მთიან აჭარაში
13 ივლისი, 2010
ექსპედიციები რელიქტური ხვლიკების მოსაძიებლად
11 ივნისი, 2010
„ჰინდუ–კუშ–ჰიმალაის რეგიონის მაღალმთის ბიომრავალფეროვნების შესახებ მონაცემთა პუბლიკაცია“
7 იანვარი, 2010
პროექტი ”აღმოსავლეთ ევროპის და ციმბირის მსხვილი ძუძუმწოვრების ბიომრავალფეროვნება პოპულაციების გენეტიკური ვარიაციების დონეზე”
ბანერები