ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

ჯანდაცვისა და დაზღვევის ინსტიტუტის 2017 წლის ანგარიში
ღონისძიებები
18 დეკემბერი, 2017
ჯანდაცვისა და დაზღვევის ინსტიტუტის 2017 წლის ანგარიში
ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტის ნაშრომები საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში – 2017
ახალი ამბები
ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ინსტიტუტის ნაშრომები საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში – 2017
I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები, გამოწვევები“
22 ნოემბერი, 2017
I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები, გამოწვევები“
კვლევის „მიოკარდიუმის ინფარქტით პაციენტთა ჰოსპიტალიზაციის დროულობა“ პრეზენტაცია
ღონისძიებები
27 ნოემბერი, 2017
კვლევის „მიოკარდიუმის ინფარქტით პაციენტთა ჰოსპიტალიზაციის დროულობა“ პრეზენტაცია
შეხვედრა მოლდავეთის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან
15 ნოემბერი, 2017
შეხვედრა მოლდავეთის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებთან
III საერთაშორისო კონფერენცია „პოლიტიკა კავკასიის ირგვლივ“
9 ნოემბერი, 2017
III საერთაშორისო კონფერენცია „პოლიტიკა კავკასიის ირგვლივ“
II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში"
8 ნოემბერი, 2017
II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში"
ჯანდაცვითი ორგანიზაციების მენეჯერთა გადამზადების პროგრამა
7 ნოემბერი, 2017
ჯანდაცვითი ორგანიზაციების მენეჯერთა გადამზადების პროგრამა
თენგიზ ვერულავას საჯარო ლექცია: „ადამიანური კაპიტალი“
ღონისძიებები
30 ოქტომბერი, 2017
თენგიზ ვერულავას საჯარო ლექცია: „ადამიანური კაპიტალი“
მონაწილეობა კონფერენციაში „სოციალ-დემოკრატიის მე-4 აკადემია – ფრიდრიხ ებერტის ფონდი“
19 ოქტომბერი, 2017
მონაწილეობა კონფერენციაში „სოციალ-დემოკრატიის მე-4 აკადემია – ფრიდრიხ ებერტის ფონდი“
პროფესორ თენგიზ ვერულავას საჯარო ლექცია: „სამედიცინო ბაზარი: ინფორმაცია და სტიმულები“
ღონისძიებები
9 ოქტომბერი, 2017
პროფესორ თენგიზ ვერულავას საჯარო ლექცია: „სამედიცინო ბაზარი: ინფორმაცია და სტიმულები“
27 სექტემბერი, 2017
მონაწილეობა კონფერენციაში „ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები – 2017“
ბანერები