ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2018 წელი

2018 წელი

შეხვედრის თარიღი

მომხსენებელი

თემა

28 თებერვალი ოთხშაბათი, 18:30 ოთახი F104

გვანცა ჯიბლაძე

ინდივიდუალიზმი-კოლექტივიზმი, სიმკაცრე-ლმობიერება და ტრადიციული ღირებულებები, როგორც წინარწმენის პრედიქტორები

 

 

მარიამ ბახტაძე

სოციალური დომინანტობის ორიენტაცია, ინდივიდუალიზმი-კოლექტივიზმი, როგორც წინარწმენის პრედიქტორები

4 აპრილი ოთხშაბათი,
18:30 ოთახი F104

 

ნათია ლონდარიძე

 

თინიკო ჭინჭარაული

ტრენინგი "Sensory integration international courses", Athens, Greece

შშმ პირებთან მუშაობის გამოცდილება აშშ-ში

 

ნინო სხირტლაძე

“Motivation and Psychological Need Satisfaction on the Pathway to Identity Resolution”, 25th Annual International Society for Research on Identity (ISRI) Conference, Groningen, Netherlands

2 მაისი ოთხშაბათი,
18:30 ოთახი F104

 

მაკა ლორთქიფანიძე

ოჯახში ძალადობის სხვადასხვა ფორმა განსხვავებულად მოქმედებს მენტალური ჯანმრთელობის მაჩვენებლებზე

6 ივნისი ოთხშაბათი,
18:30 ოთახი F104

 

ნინო სხირტლაძე

ნატა მეფარიშვილი

კონტროლის ლოკუსის თანამედროვე გაგება

“The AAQ-II Translation to Georgian: A Preliminary Validation Study”, 15th Annual World Conference of the Association for Contextual Behavioral Sciences (ACBS), Seville, Spain

31 ოქტომბერი ოთხშაბათი, 18:30 ოთახი F104

თინათინ ჭინჭარაული

აუტიზმის თეორიული მოდელები

 

ნინო სხირტლაძე

Thematic conference: self and identity in emerging adulthood, Cluj-Napoca, Romania;

European association of research on adolescents, Ghent, Belgium

5 დეკემბერი ოთხშაბათი, 18:30 ოთახი F104

 

ანა გოგიბედაშვილი

Language Acquisition predicted by motivation and attitudes

 

თინათინ ჭინჭარაული

საერთაშორისო ნეიროფსიქოლოგიური საზოგადოების მიერ ორგანიზებულ კონფერენცია პრაღაში

 

ნინო ჯავახიშვილი

 International Conference on Migration Health, Rome, Italy

19 დეკემბერი ოთხშაბათი, 18:30 ოთახი E207

ნინო ჯავახიშვილი დ. უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ანგარიში (სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების პრეზენტაციების სერიის ფარგლებში)
  ია შეყრილაძე

დასავლეთში იმიგრაცია, აკულტურაცია და კვების დარღვევები (სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების პრეზენტაციების სერიის ფარგლებში)

 

ნატა ძაძამია

აღზრდის სტილები

 

ბანერები