ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2015 წელი

2015 წელი

შეხვედრის თარიღი

მომხსენებელი

თემა

30 სექტემბერი,
ოთხშაბათი, 17:30
E 207

ანა მაყაშვილი
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი

ღირებულებები, უმცირესობებისადმი დამოკიდებულება, აღქმული საფრთხე

 

ირინა ვარდანაშვილი
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი

რელიგიურობა, სხვისი პოზიციის გათვალისწინება, აღქმული საფრთხე

28 ოქტომბერი,
ოთხშაბათი, 17:30
E 207

ნათია კოჭლაშვილი
მეცნიერ-თანამშრომელი/ასისტენტ-მკვლევარი
ემოციური ინტელექტის როლი ლიდერის ეფექტურობაში

 

მაია ხოსიტაშვილი
მეცნიერ-თანამშრომელი/ასისტენტ-მკვლევარი

ემოციური ინტელექტის გავლენა მომსახურების სფეროზე

26 ნოემბერი,
ხუთშაბათი, 18:30
E 207

ია იაშვილი
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი

მელანია ჩარგაზია

 სენსორული ინტეგრაციის გავლენა ქცევის გამოყენებით ანალიზზე აუტიზმის მქონე ბავშვებში.

 

ანა პაპავა
მეცნიერ-თანამშრომელი/ასისტენტ-მკვლევარი

მეტყველების განვითარების თავისებურებები ბავშვებში.

 

ანა მაყაშვილი
უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი/ასოცირებული მკვლევარი

"ონლაინ" კითხვარების მომზადება

24 დეკემბერი,
ხუთშაბათი, 18:30
E 207

თამთა კუხალეიშვილი
მოწვეული კონსულტანტი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

CYRM - ბავშვთა და მოზარდთა "რეზილიენსის" საზომი

 

ბანერები