ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კვლევითი პროექტები

ბიოფიზიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები

 •  ინსტიტუტის მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
 1. დნმ-ს კვადრუპლექსები სტრონციუმის თანაობისას (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2017)
 2. კოლაგენზე ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედება და ამ ზემოქმედების მიმართ ეფექტური ანტიოქსიდანტების გამოვლენა (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2017)
 3. დნმ-ს ორმაგ სპირალში სხვადასხვა სტრეს ფაქტორებით ინდუცირებული დეფექტების შესწავლა (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2017)
 4. მეტალური იონების გავლენა Arthrobacter-ის ტიპის ბაქტერიების მიერ Cr(VI)-ის აღდგენის პროცესზე (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2016-2019)
 • 2014-2016 წლებში განხორციელებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები
 1. დნმ-ს კვადრუპლექსების მაღალი სტრუქტურები (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2016); 
 2. მეტალების დაგროვებისა და განაწილების შესწავლა საქართველოში ფართოდ გავრცელებულ საკვებად გამოსაყენებელ მცენარეებში (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2016);
 3. კუადრუპლექსურ-პრაიმერული ამპლიფიკაცია მოლეკულური დიაგნოსტიკისთვის- დამფინანსებელი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (2015-2016);  
 4. დნმ-ს კვადრუპლექსების თერმოდინამიკა და კინეტიკა- დამფინანსებელი რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, (2013-2015);
 5. ბიოსისტემების და მათთან დაკავშირებული პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება (საუნივერსიტეტო პროექტი, 2013-2014);
ბანერები