ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმდინარე კვლევები

ადიქტოლოგიის ინსტიტუტის მიმდინარე კვლევები

ინსტიტუტი გეგმავს საქართველოს ზოგად პოპულაციაში ნარკოტიკების მოხმარების განწყობებისა და სტერეოტიპების მასშტაბურ კვლევას EMCDDA-ის სტანდარტებზე დაყრდნობით. კვლევა 2015 წელს განხორციელდება და გამოქვეყნდება.

ბანერები