ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სრული პროფესორები

სრული პროფესორები

 
ფირცხალავა ნინო შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებით
ანდრონიკაშვილი ზაალ კულტურის კვლევების მიმართულებით
მამაცაშვილი- კობახიძე ათინათ შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებით
გურული თორნიკე საზოგადოებასთან ურთიერთობების მიმართულებით
ბერძენიშვილი ლევან კლასიკური ფილოლოგიის მიმართულებით
ნოდია გიორგი პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები
კაპანაძე სერგი პოლიტიკის, საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროპისმცოდნეობის მიმართულებით
თევზაძე გიგი სოციოლოგია და დემოგრაფია
დობორჯგინიძე ნინო ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით
ზედანია გიგა  ფილოსოფიის მიმართულებით
აფრასიძე დავით პოლიტიკის მიმართულებით
ლადარია ნოდარ კულტურა და რელიგია
მაისურაძე  გიორგი   ფილოსოფიის მიმართულებით
ჯგერენაია ემზარ სოციოლოგია და დემოგრაფია
გვახარია გიორგი კინოს ისტორიისა და თეორიის მიმართულებით
დარჩიაშვილი დავით პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები
რატიანი სერგო ფილოსოფიის მიმართულებით
მარსაგიშვილი რეზო ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკა
ჯავახიშვილი ნინო  სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ჯაფარიძე დიმიტრი ეკონომიკის მიმართულებით
ვაჩეიშვილი ნიკოლოზ კულტურული მემკვიდრეობის იდენტიფიკაციის, დაცვის და მართვის მიმართულებით
ჩხეიძე პაატა ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
წიფურია ბელა შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
ანჩაბაძე გიორგი კავკასიოლოგია
დოხტურიშვილი მზაღვე რომანისტიკა
კოჭლამაზაშვილი თამაზ კულტურის და რელიგიის კვლევების
შავერდაშვილი ეკატერინე განათლების მეცნიერებების
სანიკიძე გიორგი აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულებით
მალაზონია დავით განათლების მეცნიერებების
პაიჭაძე დავით ჟურნალისტიკის მიმართულებით
ადამია მარინა კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბარბაქაძე ცირა ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით
ბეზარაშვილი ქეთევან ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით
ბერეკაშვილი თამარ კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბუხრაშვილი პაატა  ისტორიის მიმართულებით
ცაგარელი ლევანი ფილოლოგიის მიმართულებით
ცოფურაშვილი თამარი  შუა საუკუნეების ფილოსოფიის
ჯაფარიძე მარინე ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ტალიაშვილი თამარ კერძო მეთოდიკების მიმართულებით
თევზაძე მაია რომანისტიკა
მახარობლიძე თამარ ენათმეცნიერების მიმართულებით
მაყაშვილი ქეთევან ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ბუღაძე გიორგი ხელოვნების მიმართულებით
თუშაბრამიშვილი ნიკოლოზ არქეოლოგიის მიმართულებით
ყიფიანი გურამ არქეოლოგიის მიმართულებით
ახვლედიანი დიმიტრი არქეოლოგიის მიმართულებით
ნადარეიშვილი მამუკა სოციოლოგია და დემოგრაფია
პანფილოვი ოლეგ ჟურნალისტიკის მიმართულებით
კორინთელი რევაზ ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ვან ვორენი (იოჰანეს ბაქსის ფსევდონიმი) საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა კვლევები
დანელია ნინო ჟურნალისტიკის მიმართულებით
კირვალიძე ნინო ანგლისტიკა - ამერიკანისტიკის მიმართულებით  
გვალია გიორგი პოლიტიკის მეცნიერების 
ბრეგვაძე ლაშა სამართლის სოციოლოგიის მიმართულებით
რაისნერი ოლივერ კავკასიის კვლევების და ევროპისმცოდნეობის მიმართულებით
ჯაფარიძე თამარ ფილოსოფიის მიმართულებით
ბერიაშვილი მამუკა ფილოსოფიის მიმართულებით


 

დიხამინჯია ნანა კომპიუტერული და ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულებით
ოზგურ ქისი სამოქალაქო ინჟინერიის მიმართულებით
აბდალაძე ოთარ მცენარეთა ეკოლოგიის მიმართულება
სტვილია ბესიკ ბიბლიოთეკების მონაცემთა მართვისა და სოციალური ინფორმატიკის მიმართულებით
ნერსესიანი ალექსანდრე თეორიული ფიზიკის მიმართულებით
ჯავახიშვილი ზურაბი გეოფიზიკის მიმართულებით
თარხნიშვილი დავით ევოლუციური ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის 
კიკვიძე ზაალ ეკოლოგიის მიმართულებით
ხიმშიაშვილი გიორგი მათემატიკის მიმართულებით
გვილია ირმა ნეიროფიზიოლოგიის მიმართულებით
ელაშვილი მიხეილ გეოფიზიკის მიმართულებით 
ანდერსონი კორტ მოლეკულური და ევოლუციური გენეტიკის  მიმართულბით
მიქელაძე დავითი მოლეკულური ფარმაკოლოგია
სოლომონია რევაზ მოლეკულური ბიომეცნიერებების მიმართულებით
მურუსიძე ივანე ფიზიკის მიმართულებით
სვანაძე მერაბ მათემატიკის მიმართულებით
მენაბდე გიორგი პირის ღრუსა და ყბა-სახის მიმართულებით
გეგელაშვილი გიორგი მოლეკულური ბიოქიმია
ჯანელიძე მარინა ნეირობიოლოგიის მიმართულებით
ახალკაცი მაია მცენარეთა რეპროდუქციული ბიოლოგიის და მცენარეთა მორფოლოგიის მიმართულებით
გავაშელიშვილი ალექსანდრე ეკოლოგია-კონსერვაციული ბიოლოგია
კოპალიანი ნათია ნეიროფიზიოლოგიოს მიმართულებით
გურიელიძე ზურაბ კონსერვაციული ბიოლოგიისა და პოპულაციური ეკოლოგიის მიმართულებით
დარჩია ნატო ნეირობიოლოგიის მიმართულებით
ლეფსვერიძე ეკა ნეირობიოლოგიის მიმართულებით
ჟვანია მზია (ია) ნეიროანატომიის მიმართულებით
ჯაფარიძე გიორგი კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის მიმართულებით (ნანოფიზიკა)
თავხელიძე ავთანდილი ფიზიკის მიმართულებით (კვანტური ეფექტები ნანოსტრუქტურაში)
კახნიაშვილი თინათინ ასტროფიზიკის მიმართულებით
რამიშვილი ალექსანდრე არქიტექტურის მიმართულებით
გამყრელიძე გიგა (გიორგი) ნეიროფიზიოლოგიის მიმართულებით
კოკაია მერაბ ნეირობიოლოგიის მიმართულებით
ოკუჯავა მიხეილი სამედიცინო რადიოლოგიის მიმართულებით 
მუხიგულაშვილი სულხან ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა თეორია
დროსლერი ლარს  მეტყევეობის და ტყის მეცნიერების მიმართულებით


 

ქადაგიძე გიორგი ფინანსები და საბანკო საქმის  მიმართულებით
ჭიაბერაშვილი ზურაბ ფილოსოფიის მიმართულებით
ვერულავა თენგიზ ჯანდაცვის და დაზღვევის მიმართულებით
ყაველაშვილი ნიკოლოზი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით


 

კუბლაშვილი კონსტანტინე საჯარო სამართლის მიმართულებით
პაპუაშვილი გიორგი საჯარო სამართლის მიმართულებით
გეწაძე გია საჯარო სამართლის მიმართულებით
მეიშვილი ზაზა სისხლის სამართლის მიმართულებით
ვარძელაშვილი კონსტანტინე საჯარო სამართლის მიმართულებით

ბანერები