ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასისტენტ პროფესორები

ასისტენტ-პროფესორები

ხომერიკი ლელა სოციალური და განათლების მეცნიერებების მიმართულებით
ჭიაბრიშვილი ნინო განათლების ეკონომიკა და მართვა
კიღურაძე თინათინი კერძო მეთოდიკები
კულკე ტილმან ფლორიან გლობალური ისტორიის მიმართულებით
ჩარკვიანი მაია არქეოლოგიის მიმართულებით
დემეტრაძე ირინე არქეოლოგიის მიმართულებით
ჭანუყვაძე თამარ ანგლისტიკის მიმართულებით
არავიაშვილი მაია სოციოლოგიის მიმართულებით
სხირტლაძე ნინო ფსიქოლოგიის მიმართულებით
   

ჯორჯიაშვილი ნატო გეოფიზიკის მიმართულებით
გიგიბერია მალხაზი გეოფიზიკის მიმართულებით
ბასილაია გიორგი კომპიუტერული ინჟინერია
ამირანაშვილი ირაკლი პირის ღრუსა და ყბა-სახის მიმართულებით
გებჰარდტი მარინუს  ბუნებრივი რესურსების მენეჯმენტის (საძოვრების მენეჯმენტი )მიმართულებით
მუმლაძე ლევან ეკოლოგიისა და უხერხემლო ცხოველთა ზოოლოგიის მიმართულება
ყოჩიაშვილი ნინო ასტრონომიის მიმართულებით
ქუმსიაშვილი ლაურა არქიტექტურის მიმართულებით
ბარჯაძე შალვა  უხერხემლოთა ზოოლოგიის მიმართულებით
ჩხეიძე ნინო  თეორიული ასტროფიზიკის მიმართულებით
ხარაიშვილი მარიამ მეან-გინეკოლოგიის მიმართულებით
ქობალავა ბადრი ზოგადი ქირურგიის მიმართულებით

დალაქიშვილი მარიამ კვლევის მეთოდების მიმართულებით
ერგეშიძე ალექსანდრე ეკონომიკის მიმართულებით
ქიქავა რესან მენეჯმენტის მიმართულებით
ბერიშვილი ვახტანგ  ფინანსებისა და საბანკო საქმის მიმართულებით
ბერიკაშვილი იოსებ ფინანსებისა და საბანკო საქმის მიმართულებით
თამარ ჯინჭველაძე მენეჯმენტის მიმართულებით 

მკვლევრები  
ნონიაშვილი გიორგი სამართლის მიმართულებოთ
კუპრავა ალიკა სამართლის მიმართულებით
მუმლაძე გიორგი სამართლის მიმართულებით
გლაზოვი გიორგი სამართლის მიმართულებით
ჩიფჩიური გიორგი საჯარო სამართლის მიმართულებით
ბანერები