სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტს შორის

ახალი ამბები

2019 წლის 11 ივნისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანმა, ასოცირებულმა პროფესორმა ირაკლი ფორჩხიძემ და თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანმა ქეთევან ცხადაძემ ხელი მოაწერეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს.

მემორანდუმის მიზანია სამართლის საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების პროცესში კოორდინაცია და ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელება.

ბანერები