სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სახელმწიფო საწარმოების შესახებ კვლევის მიგნებების წარდგენა

ახალი ამბები

საქართველოს პარლამენტის  დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში დაიწყო თემატური მოკვლევა სახელმწიფო საწარმოების მართვის ეფექტიანობის შესახებ, რომლის ფარგლებში სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის კოორდინირებით განხორციელებული პროექტის („ეფექტური კორპორაციული მართვის სისტემა სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობის მქონე საწარმოებისთვის – არსებული სამართლებრივი რეგულირება, გამოწვევები და რეკომენდაციები“) მიგნებები იქნა წარდგენილი. კვლევის შედეგები წარადგინა სამართლის სკოლის ასოცირებულმა პროფესორმა  დავით მაისურაძემ. 


ბანერები