სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების წინასწარი შედეგები

ახალი ამბები

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საპრეტენზიო განაცხადები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული  შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგების  შესახებ უნივერსიტეტის კანცელარიაში წარდგენილი უნდა იყოს 2017 წლის 8, 11 და 12 სექტემბერს, 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე (მის.: ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5, უნივერსიტეტის კანცელარია). საპრეტენზიო განაცხადების განხილვა და განმეორებითი გასაუბრება გაიმართება 2017 წლის 13, 14 და 15 სექტემბერს.

2017 წლის 18 სექტემბერს უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსდება მაგისტრანტობის კანდიდატთა შეფასებები და რეიტინგული სია აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით.

ბანერები