სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

გაზაფხულის სემესტრის სტიპენდიის გაცემის წესი

ახალი ამბები

კორონავირუსით გამოწვეული სიტუაციის, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისა და საგანმანათლებლო პროცესის დისტანციურ რეჟიმზე გადასვლასთან დაკავშირებით სამართლის სკოლის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ 2019-2020 წლის გაზაფხულის სემესტრის სტიპენდია გაიცემა მხოლოდ აკადემიური მოსწრების საფუძველზე.

აქვე გაუწყებთ, რომ 2019-2020 წლის შემოდგომის სემესტრის სტიპენდია გაიცემა ძველი წესით (აკადემიური მოსწრება – 90% და სოციალური აქტივობები – 10%).

ბანერები