სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საჯარო ლექცია „თამაზ ახობაძე – სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან აღსრულებამდე“
ღონისძიებები
16 ნოემბერი, 2018
საჯარო ლექცია „თამაზ ახობაძე – სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან აღსრულებამდე“
გენდერული ძალადობის აღმოფხვრის 16-დღიანი გლობალური კამპანია
ღონისძიებები
20 ნოემბერი, 2018
გენდერული ძალადობის აღმოფხვრის 16-დღიანი გლობალური კამპანია
მიღება კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის ახალგაზრდა მკვლევრების მომზადების პროგრამაზე
ახალი ამბები
მიღება კონსტიტუციური კვლევების ცენტრის ახალგაზრდა მკვლევრების მომზადების პროგრამაზე
საჯარო ლექცია „პირადი ცხოვრების ხელშეუხლებლობის უფლება გამჭვირვალობისა და მასობრივი თვალთვალის ეპოქაში“
ღონისძიებები
26 ოქტომბერი, 2018
საჯარო ლექცია „პირადი ცხოვრების ხელშეუხლებლობის უფლება გამჭვირვალობისა და მასობრივი თვალთვალის ეპოქაში“
სიახლე – სტიპენდიის გაცემის წესი სამართლის სკოლაში
ახალი ამბები
სიახლე – სტიპენდიის გაცემის წესი სამართლის სკოლაში
საჯარო დისკუსია „ქართული საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება მარიხუანის დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით“
ღონისძიებები
25 ოქტომბერი, 2018
საჯარო დისკუსია „ქართული საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება მარიხუანის დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით“
ილიაუნის სამართლის სკოლის შიდაშესარჩევი კონკურსი საერთაშორისო იმიტირებულ შეჯიბრებაში მონაწილეობისათვის
ახალი ამბები
ილიაუნის სამართლის სკოლის შიდაშესარჩევი კონკურსი საერთაშორისო იმიტირებულ შეჯიბრებაში მონაწილეობისათვის
არგუსის არჩევის რეჟიმში ჩართვის განრიგი
ახალი ამბები
არგუსის არჩევის რეჟიმში ჩართვის განრიგი
ბანერები