სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური პერსონალი

აკადემიური პერსონალი

კუბლაშვილი კონსტანტინე პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით
პაპუაშვილი გიორგი პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით
გეწაძე გია პროფესორი საჯარო სამართლის
მიმართულებით
ზაზა მეიშვილი  პროფესორი სისხლის სამართლის მიმართულებით
ვარძელაშვილი კონსტანტინე პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით
ფორჩხიძე ირაკლი ასოცირებული პროფესორი  სამართლის მიმართულებით
სულხანიშვილი მაია ასოცირებული პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით
ჩოკორაია კონსტანტინე ასოცირებული პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით
მელაძე გიორგი ასოცირებული პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით
მაისურაძე დავითი ასოცირებული პროფესორი საჯარო სამართლის
მიმართულებით
გურჩიანი თამარ ასოცირებული პროფესორი საჯარო სამართლის
მიმართულებით
მენაბდე ვახტანგ ასოცირებული პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით
მიქელაძე თამთა ასოცირებული პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით
გოგელია ივანე ასოცირებული პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით
პაპუაშვილი შალვა ასოცირებული პროფესორი საჯარო სამართლის
მიმართულებით
ვაშაკიძე გიორგი ასოცირებული პროფესორი საჯარო სამართლის
მიმართულებით
რამიშვილი ლევან ასოცირებული პროფესორი კონსტიტუციონალიზმისა და პოლიტიკური მეცნიერებების   მიმართულებით 
გოგიბერიძე ნინო ასისტენტ-პროფესორი სამართლის მიმართულება
ნონიაშვილი გიორგი მკვლევარი სამართლის მიმართულება
კუპრავა ალიკა მკვლევარი სამართლის მიმართულება
მუმლაძე გიორგი მკვლევარი სამართლის მიმართულება
გლაზოვი გიორგი მკვლევარი სამართლის მიმართულება
ბანერები