სამართლის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური პერსონალი

აკადემიური პერსონალი

პროფესორები  
   

კუბლაშვილი კონსტანტინე

საჯარო სამართლის მიმართულებით

პაპუაშვილი გიორგი

საჯარო სამართლის მიმართულებით

ზაზა მეიშვილი

სისხლის სამართლის მიმართულებით

ვარძელაშვილი კონსტანტინე

საჯარო სამართლის მიმართულებითასოცირებული პროფესორები  
   

ფორჩხიძე ირაკლი

სამართლისა და პოლიტიკის მიმართულებით

სულხანიშვილი მაია

კერძო სამართლის მიმართულება

ჩოკორაია კონსტანტინე

საჯარო სამართლის მიმართულებით

მელაძე გიორგი

საჯარო სამართლის მიმართულებით

მაისურაძე დავითი

კერძო სამართლის მიმართულება

გურჩიანი თამარ

საჯარო სამართლის მიმართულებით

მენაბდე ვახტანგ

საჯარო სამართლის მიმართულებით

მიქელაძე თამთა

საჯარო სამართლის მიმართულებით

პაპუაშვილი შალვა

კერძო სამართლის მიმართულება

ვაშაკიძე გიორგი

კერძო სამართლის მიმართულება

რამიშვილი ლევან

კონსტიტუციონალიზმისა და პოლიტიკური მეცნიერებების მიმართულებით

გოლეთიანი თინათინ

საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით

ძაგნიძე დიმიტრი

კერძო სამართლის მიმართულებამკვლევრები  

ნონიაშვილი გიორგი

სამართლის მიმართულებოთ

კუპრავა ალიკა

სამართლის მიმართულებით

მუმლაძე გიორგი

სამართლის მიმართულებით

გლაზოვი გიორგი

სამართლის მიმართულებით

ჩიფჩიური გიორგი

საჯარო სამართლის მიმართულებით


ბანერები