საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაცია გახანგრძლივდა – საბუნებისმეტყველოი მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

რეგისტრაცია

საბუნებისმეტყველოი მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე ჩარიცხვის მსურველთა საბუთების მიღება გახანგრძლივდა და გაგრძელდება 29 აგვისტოს 01:00 საათამდე რეგისტრაციის ბაზის საშუალებით შემდეგ ბმულზე: https://argus.iliauni.edu.ge/ka/registration/masters

გაითვალისწინეთ, რომ ერთი პირადობის მოწმობით რეგისტრირდებით მხოლოდ ერთხელ, შესაბამისად, რეგისტრაციის დროს მიუთითეთ ყველა სასურველი პროგრამა და ისე გამოგზავნეთ განაცხადი, განაცხადის გამოგზავნის შემდეგ პროგრამას ვეღარ დაამატებთ! 

რეგისტრაციის დაწყებამდე მაგისტრანტობის კანდიდატებს აუცილებლად მზად უნდა ჰქონდეთ ყველა ასატვირთი დოკუმენტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში, რეგისტრაციას ვერ გაივლიან, არასწორად ატვირთული დოკუმენტის შემთხვევაში რეგისტრაცია გაუქმდება! მცდარი დოკუმენტის წარმოდგენის შემთხვევაში აპლიკანტს ეკისრება პასუხისმგებლობა! 

სრული ინფორმაცია იხილეთ მოცემულ ბმულზე:

https://iliauni.edu.ge/ge/study/masters/apply/sciences-medicine-apply 

 

ბანერები