საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეიტინგული სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით
ახალი ამბები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეიტინგული სიები აპელაციის შედეგების ...
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სააპელაციო განცხადებების საფუძველზე დანიშნული გასაუბრებების  განრიგი
ახალი ამბები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სააპელაციო განცხადებების საფუძველზე დანიშნული გასაუბრებების განრიგი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე 2017-2018 სასწავლო წლის მისაღები  გასაუბრებების/გამოცდების  შედეგები
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე 2017-2018 სასწავლო ...
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთა შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
ახალი ამბები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთა შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
მიღება ილიაუნის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის
ახალი ამბები
მიღება ილიაუნის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის ...
პირველი ბიოჰაკათონი საქართველოში
ღონისძიებები
პირველი ბიოჰაკათონი საქართველოში
ხარისხის განვითარების სპეციალისტის ვაკანსია
2 მაისი, 2017
ხარისხის განვითარების სპეციალისტის ვაკანსია
2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის  დოქტორანტურის საფეხურზე გამოცხადებული მიღების  ფარგლებში ინგლისური ენის  გამოცდის შედეგები
11 იანვარი, 2017
2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის დოქტორანტურის ...
ბანერები