საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები (2018-2019 ს.წ შემოდგომისთვის)   სადოქტორო კვლევითი განაცხადის შეფასებები
18 მაისი, 2018
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები (2018-2019 ს.წ შემოდგომისთვის) ...
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები (2018-2019 ს.წ შემოდგომისთვის) ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები
14 მაისი, 2018
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები (2018-2019 ს.წ შემოდგომისთვის) ინგლისური ...
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები  ინგლისური ენის გამოცდის თარიღი და კონკურსანტთა  სია
10 მაისი, 2018
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის გამოცდის თარიღი და ...
ფიზიკის მოდული – ილიაუნის STEM-აკადემია
ღონისძიებები
6 ივნისი, 2018
ფიზიკის მოდული – ილიაუნის STEM-აკადემია
საბუნებისმეტყველო მოდული –  ილიაუნის STEM-აკადემია
ღონისძიებები
4 ივლისი, 2018
საბუნებისმეტყველო მოდული – ილიაუნის STEM-აკადემია
ინჟინერიის  მოდული –  ილიაუნის STEM-აკადემია
ღონისძიებები
16 მაისი, 2018
ინჟინერიის მოდული – ილიაუნის STEM-აკადემია
ეკოლოგიის  მოდული –  ილიაუნის STEM-აკადემია
ღონისძიებები
13 ივნისი, 2018
ეკოლოგიის მოდული – ილიაუნის STEM-აკადემია
დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა მოდული – ილიაუნის STEM-აკადემია
ღონისძიებები
20 ივნისი, 2018
დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა მოდული – ილიაუნის STEM-აკადემია
ბანერები