საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საქართველოს მტკნარი წყლის თევზების მრავალფეროვნების პირველი მოლეკულურ-გენეტიკური შეფასება
ახალი ამბები
საქართველოს მტკნარი წყლის თევზების მრავალფეროვნების პირველი მოლეკულურ-გენეტიკური შეფასება
დოქტორანტ ნინო გოგუაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა დისტანციურად
9 ოქტომბერი, 2020
დოქტორანტ ნინო გოგუაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა დისტანციურად
ილიაუნის პროფესორების სტატია ჟურნალში ''Journal of ATMOSPHERIC and SOLAR-TERESTIAL PHYSICS''
ახალი ამბები
ილიაუნის პროფესორების სტატია ჟურნალში ''Journal of ATMOSPHERIC and SOLAR-TERESTIAL PHYSICS''
შიდა მობილობა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
28 ივლისი, 2020
შიდა მობილობა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
შიდა მობილობა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე
28 ივლისი, 2020
შიდა მობილობა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე
დოქტორანტ გიორგი ლობჟანიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა დისტანციურად
ღონისძიებები
27 ივლისი, 2020
დოქტორანტ გიორგი ლობჟანიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა დისტანციურად
დოქტორანტ ირაჯ ალიფურფარდის სადისერტაციო ნაშრომის დისტანციური დაცვა
ახალი ამბები
20 ივლისი, 2020
დოქტორანტ ირაჯ ალიფურფარდის სადისერტაციო ნაშრომის დისტანციური დაცვა
ილიაუნის ზოოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელმა ბოლოფეხიანების ახალი სახეობა აღწერა
ახალი ამბები
ილიაუნის ზოოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელმა ბოლოფეხიანების ახალი სახეობა აღწერა
ონლაინდისკუსია: დისტანციური სწავლება – ცვლილებები სამედიცინო განათლების მენეჯმენტში
ღონისძიებები
24 მაისი, 2020
ონლაინდისკუსია: დისტანციური სწავლება – ცვლილებები სამედიცინო განათლების მენეჯმენტში
ყველაფერი ეკოლოგიის პროგრამების შესახებ
ღონისძიებები
5 მაისი, 2020
ყველაფერი ეკოლოგიის პროგრამების შესახებ
ყველაფერი ილიაუნის ფიზიკის პროგრამის შესახებ
ღონისძიებები
27 აპრილი, 2020
ყველაფერი ილიაუნის ფიზიკის პროგრამის შესახებ
ყველაფერი ილიაუნის მედიცინის საბაკალავრო პროგრამის შესახებ
ღონისძიებები
9 აპრილი, 2020
ყველაფერი ილიაუნის მედიცინის საბაკალავრო პროგრამის შესახებ
ბანერები