საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სადოქტორო შრომები

სადოქტორო შრომები

ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტზე დაცული დისერტაციების სრული ვერსიები:

2018 წელი

კვადრუპლექს პრაიმერული ამპლიფიკაცია მოლეკულური დიაგნოსტიკისათვის - ლევან ლომიძე

ფლავონოიდი ნობილეტინის გავლენა მიტოქონდრიების ენერგეტიკულ ცვლაზე - ნინო შარიქაძე

2017 წელი

საქართველოს ძველი ასტრონომიის კულტურული კონტექსტი - ბადრი ჯიჯელავა

საქართველოს ზედა პალეოლითური, ნეოლითური და ბრინჯაოს ხანის ადამიანის საკვები რაციონი და სამკურნალო საშუალებები პალინოლოგიური მონაცემების მიხედვით - ინგა მარტყოფლიშვილი

კვადრუპლექს-პრაიმერული ამპლიფიკაციის თერმოდინამიკური საფუძვლები - დავით გვარჯალაძე

აუტოლოგიური ძვლის ტვინის მეზენქიმური ღეროვანი უჯრედების ტრანსპლანტაცია ხერხემლის და ზურგის ტვინის ტრავმული დაზიანების დროს -გოჩა ჩუტკერაშვილი

მეხსიერების პროტეომიკული შესწავლა იმპრინტინგის დასწავლიდან 24 საათის შემდეგ შინაურ წიწილებში - მაია მეფარიშვილი

კლიმატის გლობალური ცვლილების გავლენის მოდელირება ცენტრალური კავკასიონის ალპურ მცენარეთა მრავალფეროვნებაზე - ხათუნა გიგაური

2016 წელი

ყბა–სახის ძვლების დეფექტების აღდგენა სამგანზომილებიანი ძვლოვანი მატრიქსის და ბარიერული მემბრანის გამოყენებით -ანა კაკაბაძე

საქართველოში გავრცელებული Leishmania donovani-infantum -ის კომპლექსის
მოლეკულურ-ეპიდემიოლოგიური დახასიათება
-
გიორგი ბაბუაძე

IL-10 და მეტაბოტროპული გლუტამატის რეცეპტორის   ურთიერთქმედების ზოგიერთი მექანიზმი-სოფიკო ყორიაული

ეფედრონული ენცეფალოპათია და მანგანუმური პარკინსონიზმი, მისი სამედიცინო და  სოციალური ასპექტები - მარიკა  მეგრელიშვილი

კავკასიური და ალპური ჭუანჭველების (Myrmoxenus tamarae (Arnolპdi, 1968),
Leptothorax scamni Ruzsky, 1905, Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793)) შესწავლა
- ნანა გრატიაშვილი

თავის ტვინის ინტეგრაციული მოქმედების დარღვევათა ბაზისური მექანიზმების კვლევა -
მაია დათუნაშვილი

უჯრედული თერაპიის ფონზე მიმდინარე ეპითელიზაციის თავისებურებანი პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ქიმიური და მექანიკური დაზიანებების დროს - ნატალია სუხიტაშვილი

2015 წელი

კავკასიონის კახეთის სეგმენტის მაგმატიზმი და მადნიანი მინერალიზაცია - ნონა გაგნიძე

ჰიპოთირეოზი და ნერვული უჯრედების ენერგეტიკული მეტაბოლიზმი - ნათია ჯოჯუა

მსხლის ქართული ჯიშების და მათი ველური წინაპრის - პანტის (Pyrus caucasica Fed.) მრავალფეროვნების და მოშინაურების პროცესის შესწავლა - ზეზვა ასანიძე

ატმოსფერული პარამეტრების წლიური და სახევარწლიური ვარიაციების და მათი განმსაზღვრელი კოსმოსური ფაქტორები
- მაია თოდუა

უხერხემლო ცხოველების მრავალფეროვნების მოდელირება და მონაცემთა ბაზის განვითარება კავკასიის ეკორეგიონისთვის - გიორგი ჩალაძე

2014 წელი

მულტირეზისტენტული Enterococcus spp-ს სპეციფიკური ბაქტერიოფაგების დახასიათება - სოფიო რიგვავა 

გარემოში მობინადრე  Arthrobacter- ის გვარის ბაქტერიების მიერ ქრომის შეთვისება და დეტოქსიკაცია და აღნიშნულ პროცესზე სხვადასხვა მეტალური იონის გავლენა - ოლია რჩეულიშვილი 

 იბერიის კულტურული ლანდშაფტები: ნამოსახლართა მოდელები "მცხეთის ქვეყანაში" ძვ.წ. პირველ - ახ.წ. მესამე საუკუნეებში - ირინე დემეტრაძე 

2011 წელი

Spontaneous Lorentz Violation in QED and Standard Model-Physical and Astrophysical Consequences - ზურაბ კეპულაძე

SPONTANEOUSLY GENERATED GLUONS AND GRAVITONS IN VECTOR AND TENSOR FIELDTHEORIES - ჯუანშერ ჯეჯელავა

The plazma model of XDINS and Crab pulsar’s HE emission- ნინო ჩხეიძე 

ბანერები