საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სადოქტორო შრომები

სადოქტორო შრომები

ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტზე დაცული დისერტაციების სრული ვერსიები:

2020 წელი

პროცესირების გავლენა გენმოდიფიცირებული და არამოდიფიცირებული მცენარეების დეტექციაზე საკვებში
კახა ბიწკინაშვილი

მაგნიტური როსბის ტალღები მზეზე- თამარ გაჩეჩილაძე

Regulation of glucose metabolism by TNF-α signalling and MIG1 gene  switchingირაჯ ალიფურფარდი

პროპიონის მჟავას სისტემური ზემოქმედების ეფექტი ახალგაზრდა მამრი ვირთაგვების ქცევაზე და თავის ტვინის სტრუქტურა/ულტრასტრუქტურაზე. ცხოველების პროპიონის მჟავას აუტიზმის მოდელის შემდგომი განვითარება - გიორგი ლობჟანიძე

სიგმა-1 რეცეპტორის ლიგანდების ზემოქმედება მიტოქონდრიის ბიოენერგეტიკაზე ფიზიოლოგიური და ამილოიდ-b პეპტიდით გამოწვეული პათოლოგიური მდგომარეობის დროს -  ნინო გოგუაძე


2019 წელი

2018 წელი

2017 წელი

2016 წელი

2015 წელი

2014 წელი

2011 წელი

SPONTANEOUSLY GENERATED GLUONS AND GRAVITONS IN VECTOR AND TENSOR FIELDTHEORIES - ჯუანშერ ჯეჯელავა

The plazma model of XDINS and Crab pulsar’s HE emission- ნინო ჩხეიძე 

ბანერები