საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები

სადოქტორო პროგრამები

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
 
➳ თბილისი, ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5 
დეკანის ოფისი - H კორპუსი 119 ოთახი
(+995 32) 222 00 09 (139)
ბანერები