საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ერთიანი მიღებით

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები ერთიანი მიღებით

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი გთავაზობთ ერთიანი მიღებით  შემდეგ საბაკალავრო პროგრამებს: 


                                                                                                                                    საკონტაქტო ინფორმაცია:


➳ თბილისი, ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
დეკანის ოფისი - H კორპუსი 119 ოთახი
☏ (+995 32) 222 00 09 (139)
sciences_engineering@iliauni.edu.ge

ბანერები