საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მედიცინის პროგრამა

მედიცინის პროგრამა

Why to choose MEDICINE program at Ilia State University?

  • Research opportunities - Ilia State University is the country’s leading research University. Students of this program have the unique opportunity to be involved in scientific research activities in the field of biomedicine
  • Medical Scientific Research Institute – Ilia State University is running Medical Scientific Research Institute which is involved in the implementation process of the program scientific activities
  • Scientific Technical Base - Ilia State University owns leading scientific technical base equipped with technologically advanced laboratories
  • Parter organizations - Ilia State University established partnerships with the country’s leading, prestigious and competitive organizations in terms of clinical practice
  • International Contacts – Ilia State University is involved in various exchange and scientific projects and offers mobility opportunities with more than 50 European universities.
  • Focus on Clinical teaching – Within the course 1000 hours are given to produce the clinical skills.

Program duration: 12 semesters (6 academic years, 360 ECTS)

Academic degree: Medical Doctor

 

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები