საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური პერსონალი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი

პროფესორები  
   
დიხამინჯია ნანა კომპიუტერული და ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულებით
ოზგურ ქისი სამოქალაქო ინჟინერიის მიმართულებით
აბდალაძე ოთარ მცენარეთა ეკოლოგიის მიმართულება
სტვილია ბესიკ ბიბლიოთეკების მონაცემთა მართვისა და სოციალური ინფორმატიკის მიმართულებით
ნერსესიანი ალექსანდრე თეორიული ფიზიკის მიმართულებით
ჯავახიშვილი ზურაბი გეოფიზიკის მიმართულებით
თარხნიშვილი დავით ევოლუციური ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის 
კიკვიძე ზაალ ეკოლოგიის მიმართულებით
ხიმშიაშვილი გიორგი მათემატიკის მიმართულებით
გვილია ირმა ნეიროფიზიოლოგიის მიმართულებით
ელაშვილი მიხეილ გეოფიზიკის მიმართულებით 
ანდერსონი კორტ მოლეკულური და ევოლუციური გენეტიკის  მიმართულბით
მიქელაძე დავითი მოლეკულური ფარმაკოლოგია
სოლომონია რევაზ მოლეკულური ბიომეცნიერებების
მურუსიძე ივანე ფიზიკა
სვანაძე მერაბ მათემატიკა
მენაბდე გიორგი პირის ღრუსა და ყბა-სახის მიმართულებით
გეგელაშვილი გიორგი მოლეკულური ბიოქიმია
ჯანელიძე მარინა ნეირობიოლოგიის
ახალკაცი მაია მცენარეთა რეპროდუქციული ბიოლოგიის და მცენარეთა მორფოლოგიის მიმართულებით
გავაშელიშვილი ალექსანდრე ეკოლოგია-კონსერვაციული ბიოლოგია
კოპალიანი ნათია ნეიროფიზიოლოგიოს მიმართულებით
გურიელიძე ზურაბ კონსერვაციული ბიოლოგიისა და პოპულაციური ეკოლოგიის მიმართულებით
დარჩია ნატო ნეირობიოლოგიის მიმართულებით
ლეფსვერიძე ეკა ნეირობიოლოგიის მიმართულებით
ჟვანია მზია (ია) ნეიროანატომიის მიმართულებით
ჯაფარიძე გიორგი კონდენსირებულ გარემოთა ფიზიკის მიმართულებით (ნანოფიზიკა)
თავხელიძე ავთანდილი ფიზიკის მიმართულებით (კვანტური ეფექტები ნანოსტრუქტურაში)
კახნიაშვილი თინათინ ასტროფიზიკის მიმართულებით
რამიშვილი ალექსანდრე არქიტექტურის მიმართულებით
გამყრელიძე გიგა (გიორგი) ნეიროფიზიოლოგიის მიმართულებით
კოკაია მერაბ ნეირობიოლოგიის მიმართულებით
ოკუჯავა მიხეილი სამედიცინო რადიოლოგიის მიმართულებით 
მუხიგულაშვილი სულხან ჩვეულებრივ დიფერენციალურ განტოლებათა თეორია
კოტეტიშვილი მამუკა მიკრობიოლოგიის და მოლეკულური გენეტიკის მიმართულებით
დროსლერი ლარს  მეტყევეობის და ტყის მეცნიერების მიმართულებით


ასოცირებული პროფესორები  
   
გოდოლაძე თეა გეოფიზიკის მიმართულებით
მაღალაშვილი არჩილი გეოლოგიის მიმართიულებით
კუპატაძე ია არქიტექტურის მიმართულებით
ალიაშვილი თეიმურაზ მათემატიკის მიმართულებით
მეტრეველი ნუნუ ბიოფიზიკის მიმართულებით
ფარცხალაძე გიორგი კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით
თოდუა მაია ატმოსფეროს და ახლო კოსმოსის ფიზიკის მიმართულებით
მიდოდაშვილი პავლე ფიზიკის (ველის კვანტური თორიის)  
თუთბერიძე მიხეილ კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულებით
ბაღათურია იური გამოყენებითი ფიზიკის მიმართულებით
თავართქილაძე ზურაბ ფიზიკისა და მათემატიკის მიმართულებით (ელემენტალურ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგია
მაზიაშვილი მიხეილი ელემენტარული ნაწილაკების და კოსმოლოგია
როგავა ანდრია ასტროფიზიკის მიმართულებით
ჯავახიშვილი გიორგი ასტრონომიის მიმართულებით
დიდებულიძე გოდერძი ატმოსფერო-იონოსფეროს, ფიზიკის მიმართულებით
კუხიანიძე ვასილი  აასტროფიზიკა-ასტრონომია
მანჯავიძე ნინო მათემატიკის მიმართულებით
მათიაშვილი ზურაბ არქიტექტურის მიმართულებით
წვერავა მიხეილ შინაგანი მედიცინის მიმართულებით
ჯეჯელავა ჯუანშერ ნაწილაკთა ფიზიკის მიმართულებით
მარგველაშვილი მურმან მდგრადი განვითარებისა და ენერგეტიკული კვლევების  მიმართულებით 
ოქროსცვარიძე ავთანდილი გეოლოგიის მიმართიულებით
ბახტაძე გიორგი ციტოგენეტიკის მიმართულებით
ზაზანაშვილი ნუგზარი ლანდშაფტმცოდნეობის და ბუნების მიმართ.
სიხარულიძე შალვა ბოტანიკური ბაღების სტრატეგიისა და მენეჯმენტის მიმართულებით
შანშიაშვილი ლალი ნეიროქიმიის მიმართულებით
ონიანი ნიკოლოზ ნეირომეცნიერებები (ნეირობიოლოგია)
მოსულიშვილი მარინე უმაღლეს მცენარეთა სისტემატიკა
ბაცაცაშვილი ქეთევანი ბოტანიკის მიმართულებით
მურცხვალაძე მარინე კონსერვაციული გენეტიკა
ჯაფოშვილი ბელა იხტიოლოგია
მაისურაძე ლია მედიკო-ბიოლოგიური მეცნირებების  
რაქვიაშვილი გიორგი მათემატიკის მიმართულებით
ლორთქიფანიძე თამარი მოლეკულური ნეირობიოლოგია
ჟურავლიოვა ელენე ბიოქიმიის მიმართულებით
ბარბაქაძე თამარ მოლეკულური ფარმაკოლოგია
ნოზაძე მაია მოლეკულური ნეირობიოლოგიის მიმართულებით
დათუკიშვილი ნელი მოლეკულური ბიოტექნოლოგიის მიმართულებით
კიკვიძე მარინე ბიოქიმიისა და ბიოტექნოლოგიის მიმართულებით 
ბასიშვილი თამარი ნეირომეცნიერებები (ნეირობიოლოგია)
კუპატაძე ქეთევან ქიმია, ბიოქომია
კიღურაძე-გოგილაშვილი ქეთევანი პირის ღრუსა და ყბა-სახის მიმართულებით
ბერიშვილი-ბერნი ეკატერინე სამედივცინო ბიოლოგიური კვლევები
ჯაფარიძე დარეჯან ასტრონომიის  მიმართულებით
მაჭარაშვილი ირაკლი ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართულებით
აბიათარი ივანე სამედიცინო ბიოლოგიური კვლევების მიმართულებით 
შერგელაშვილი ბიძინა ასტრონომია და ასტროფიზიკა
ზაუტაშვილი გიორგი არქიტექტურის მიმართულებით
ჯანელიძე ზურაბი გეოგრაფიის მიმართულებით
კაპანაძე ბიძინა ასტრონომია - ასტროფიზიკის მიმართულებით
სიმონია ირაკლი ასტრონომიის მიმართულებით
ვეშაპიძე გიორგი ექსპერიმენტული ფიზიკის მიმართულებით
კანკია ბესიკ ბიოფიზიკის მიმართულებით
ღოღობერიძე გრიგოლ ასტროფიზიკის მიმართულებით
ზაქარაშვილი თეიმურაზ ასტროფიზიკა ასტრონომია
შენგელია ია გეოფიზიკის მიმართულებით
რამიშვილი გიორგი ასტრონომიის  მიმართულებით
დალაქიშვილი გიორგი ფიზიკის მიმართულებით
თევდორაძე ეკატერინე მოლეკულური ვირუსოლოგიისა და მიკრობიოლოგიის მიმართულებით
პაჭკორია ელენე ინფექციური დაავადებების მიმართულებით

დათიკაშვილი-დავიდი ირინე

ჰემატოლოგიის მიმართულებით

შანავა კობა

ზოგადი ქირურგიის მიმართულებითასისტენტ-პროფესორები  
   
ჯორჯიაშვილი ნატო გეოფიზიკის მიმართულებით
გიგიბერია მალხაზი გეოფიზიკის მიმართულებით
ბასილაია გიორგი კომპიუტერული ინჟინერია
ამირანაშვილი ირაკლი პირის ღრუსა და ყბა-სახის მიმართულებით
მარინუს გებჰარდტი ბუნებრივი რესურსების მენეჯმენტის (საძოვრების მენეჯმენტი )მიმართულებით
მუმლაძე ლევან ეკოლოგიისა და უხერხემლო ცხოველთა ზოოლოგიის მიმართულება
ყოჩიაშვილი ნინო ასტრონომიის მიმართულებით
ქუმსიაშვილი ლაურა არქიტექტურის მიმართულებით
ბარჯაძე შალვა  უხერხემლოთა ზოოლოგიის მიმართულებით
ჩხეიძე ნინო  თეორიული ასტროფიზიკის მიმართულებით
ქობალავა ბადრი

ზოგადი ქირურგიის მიმართულებით

ხარაიშვილი მარიამ

მეან-გინეკოლოგიის მიმართულებით


ბანერები