მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაცია გახანგძლივდა - მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
23 აგვისტო, 2019
სამაგისტრო პროგრამებზე რეგისტრაცია გახანგძლივდა - მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
ცხადდება მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისათვის
ახალი ამბები
ცხადდება მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისათვის
მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისთვის
ახალი ამბები
მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისთვის
გარე მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე
ახალი ამბები
გარე მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე
ვაკანტური ადგილების რაოდენობა სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისათვის
ახალი ამბები
ვაკანტური ადგილების რაოდენობა სამაგისტრო პროგრამებზე 2019-2020 სასწავლო წლისათვის
დოქტორანტების – ელენე კეკელიასა და ნათია ნაცვლიშვილის სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა
ახალი ამბები
27 ივლისი, 2019
დოქტორანტების – ელენე კეკელიასა და ნათია ნაცვლიშვილის სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა
დოქტორანტების – ვახტანგ კეკოშვილისა და ნინო რჩეულიშვილის სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა
26 ივლისი, 2019
დოქტორანტების – ვახტანგ კეკოშვილისა და ნინო რჩეულიშვილის სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ადმინისტრაციაში
16 ივლისი, 2019
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ადმინისტრაციაში
ბანერები