მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტების საყურადღებოდ!
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სტუდენტების საყურადღებოდ!
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღება, პროცედურები და ვადები
ახალი ამბები
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღება, პროცედურები და ვადები
ხელშეკრულებების გაფორმება – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის
ახალი ამბები
ხელშეკრულებების გაფორმება – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის
ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით – მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  სამაგისტრო პროგრამებზე მიღება 2017-2018 სასწავლო წლისათვის
18 სექტემბერი, 2017
ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით – მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ...
სააპელაციო გასაუბრების განრიგი - მიღება 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
ახალი ამბები
სააპელაციო გასაუბრების განრიგი - მიღება 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის დოქტორანტთა წინასწარი შესარჩევი ეტაპის გამოცხადების, ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების შესახებ
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კარლ ფრიდრიხ ლემან-ჰაუპტის საერთაშორისო სადოქტორო სკოლის დოქტორანტთა წინასწარი შესარჩევი ეტაპის ...
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგები-2017-2018 სასწავლო წლის მიღება
ახალი ამბები
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგები-2017-2018 სასწავლო ...
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
ახალი ამბები
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების ...
ბანერები