მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე
ახალი ამბები
მიღება სამაგისტრო პროგრამებზე
მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
ახალი ამბები
მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
შუა საუკუნეების კვლევების მაგისტრანტთა სამეცნიერო კონფერენცია
ახალი ამბები
შუა საუკუნეების კვლევების მაგისტრანტთა სამეცნიერო კონფერენცია
დოქტორანტების – ელენე გავაშელიშვილისა და მარიამ დარჩიაშვილის – სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა
ღონისძიებები
დოქტორანტების – ელენე გავაშელიშვილისა და მარიამ დარჩიაშვილის – სადისერტაციო ნაშრომების დაცვა
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე
5 ივლისი, 2018
სტაჟირება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე
დოქტორანტ ნანა მჟავანაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ღონისძიებები
დოქტორანტ ნანა მჟავანაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
შუა საუკუნეების კვლევების მაგისტრანტთა სამეცნიერო კონფერენცია
ღონისძიებები
6 ივლისი, 2018
შუა საუკუნეების კვლევების მაგისტრანტთა სამეცნიერო კონფერენცია
გალერეა: სოციოლოგთა მეშვიდე სამეცნიერო კონფერენცია
29 ივნისი, 2018
გალერეა: სოციოლოგთა მეშვიდე სამეცნიერო კონფერენცია
ბანერები