მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამები

სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამა - აღწერა

სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამა: ციფრული ჰუმანიტარია - აღწერა

განათლების სადოქტორო პროგრამა

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება

საკონტაქტო ინფორმაცია:
თამარ შოშიტაშვილი
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
☏ (+995 32) 222 00 09 (210); 
✉: tamari.shoshitashvili.1@iliauni.edu.ge
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. #32, ოთახი A202

ბანერები