მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პოლიტიკის მეცნიერება

პოლიტიკის მეცნიერება (საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცოდნეობა, კავკასიის კვლევები, საბჭოთა კვლევები)

საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპი: A
საუნივერსიტეტო გამოცდის ტიპიზეპირი გამოცდა
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:

მიმართულება   აკადემიური ხარისხი:
 საერთაშორისო  ურთიერთობები  საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრი
 ევროპისმცოდნეობა  ევროპისმცოდნეობის მაგისტრი
 კავკასიის კვლევები  კავკასიური კვლევების მაგისტრი
 საბჭოთა კვლევები  საბჭოთა კვლევების მაგისტრი
 პოლიტიკის მეცნიერებები  პოლიტიკის მეცნიერებების მაგისტრი


მოკლე აღწერა:

პროგრამის მიზანია მედიევისტიკაში მაღალკვალიფიციური კადრის მომზადება, რომელიც სიღრმისეულად შეისწავლის შუა საუკუნეების ეპოქას - ქართული, ბიზანტიური და დასავლეთ ევროპული შუა საუკუნეების ისტორიას, ფილოსოფია-თეოლოგიას, ლიტერატურას, ენისა და ხელოვნების ისტორიას; გაიაზრებს და გამოიკვლევს შუა საუკუნეების კულტურულ მემკვიდრეობას მსოფლიო, რეგიონულსა და ნაციონალურ კონტექსტში.

დასაქმების სფეროები:

კურსდამთავრებულს შეეძლება:

  • გააგრძელოს სწავლა და კვლევითი მუშაობა დოქტორანტურაში;
  • იმუშაოს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში;
  • იმუშაოს კულტურული მემკვიდრეობის დამცველ და საინფორმაციო ორგანიზაციებში;
  • იმუშაოს მუზეუმებში და კულტურის სფეროს სხვა დაწესებულებებში;
  • იმუშაოს ჟურნალისტიკისა და ტურიზმის სფეროში.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
ხვიჩა ბერიძე
ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი
☏ (+995 32) 222 00 09 (208); 591 99 29 72
✉: khvicha.beridze@iliauni.edu.ge
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზ. #32, ოთახი A202

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები