მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, ოთახი E317,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
☏ 577 23 14 43
semiotics@iliauni.edu.ge

ბანერები